G

GstarCAD często określany jest jako łatwy program do rysunku technicznego 2D, z którego chętnie korzystają zarówno początkujący, jak i doświadczeni projektanci. Jego plusem jest intuicyjny interfejs, niewymagający specjalistycznego przeszkolenia. Użytkownicy cenią sobie także obsługę popularnych formatów, w tym DWG.

Program do rysunku technicznego CAD 2D bezproblemowo otwiera pliki zapisane w programie AutoCAD. Import danych pomiędzy programami jest bezpieczny. GstarCAD obsługuje również inne formaty, w tym: DXF, DWS, PDF, DGN, SCR, BMP, TIF, GIF, JPEG, WMF, EMF, MNU, DCL, PCX. Pozwala to na wymianę danych, nie tylko z AutoCAD, ale także z innymi popularnymi systemami.

Każdy z wymienionych formatów ma duże znaczenie, ale zatrzymajmy się chwilę na zapisie PDF. Jest to popularny format pliku, niewymagający środowiska CAD do odtworzenia. Dzięki temu, pomimo że do stworzenia projektu był wykorzystany program do rysunku technicznego 2D, może odtworzyć go praktycznie każdy. Jest to duże ułatwienie np. w kontakcie z klientem.

Nie tylko program do rysunku technicznego 2D

GstarCAD to faktycznie program do rysunku technicznego 2D, ale nie tylko. Umożliwia również pracę w środowisku 3D. Jedną z funkcji narzędzia jest płaszczyzna przekroju (Section plane). Jest to polecenie, które pozwala na wykonanie przekroju obiektu 3D, przy wykorzystaniu wybranej płaszczyzny tnącej. Otrzymany przekrój można zapisać zarówno jako blok 2D, jak i 3D.

GstarCAD 2019 został wyposażony w dodatkowe opcje druku: druk przeźroczysty i druk cieniowany. Nowe funkcje w oknie dialogowym zwiększają jakość wydruków 2D i 3D. GstarCAD posiada wiele funkcji 3D, w tym: rzut płaski, powierzchnie 3D, modelowanie i edycja ACIS, opcje Orbity 3D, render, edycja brył itd.

Od wersji GstarCAD 2017 użytkownicy mogą korzystać z silnika renderującego Artisan. Jest to aplikacja, która pozwala na szybkie tworzenie realistycznych projektów 3D. Artisan jest prostym programem, używanym nawet przez początkujących projektantów. Jest to wygodne rozwiązanie, które pozwala na tworzenie wizualizacji w czasie rzeczywistym.

Jak widać GstarCAD to nie tylko program do rysunku technicznego 2D. Wiemy już, że umożliwia pracę w środowisku 3D. Do czego jeszcze może być wykorzystany? Dzięki specjalistycznym nakładkom, sięgają po niego projektanci z różnych branż. Jest popularny m.in w środowisku geodetów i projektantów instalacji elektrycznych.

Program geodezyjny

Programy geodezyjne do tworzenia map wymagają specjalnych właściwości. Czy program GstarCAD jest w nie wyposażony? Podstawowa wersja nie spełnia wszystkich oczekiwań geodetów, ale wersja z nakładkami już jak najbardziej.

Nakładki branżowe kompatybilne z GstarCAD rozszerzają jego możliwości o dodatkowe biblioteki i funkcje odpowiedzialne za przyspieszenie i ułatwienie pracy w danym środowisku. Dzięki nim GstarCAD może być traktowany jako program geodezyjny usprawniający tworzenie i edycję map rastrowych, ewidencję budynków i gruntów, obliczenia geodezyjne, a także pracę z pomiarami GPS.

Przykładowe programy geodezyjne do tworzenia map, wspierające system GstarCAD to między innymi GEOLISP, Mapa SG i GoKart. Rozwiązania te mają różne przeznaczenie, ale każde z nich jest chętnie wykorzystywane w projektowaniu geodezyjnym do tworzenia różnego rodzaju map. Ich funkcjonalność jest na tyle szeroka, że spełnia oczekiwania nawet wymagających projektantów.

Program geodezyjny GEOLISP to w rzeczywistości cały system, w który wchodzi szereg aplikacji. Ich celem jest automatyzacja powtarzalnych prac związanych ze sporządzaniem dokumentacji kartograficznej, czyli map, szkiców, wykresów i profili geologicznych. Jest to program, po który sięgają nie tylko geodeci, ale także geolodzy, kartografowie i inżynierowie górnictwa.

System GEOLIPS to programy geodezyjne do tworzenia map, ale nie tylko. Do jego funkcji należy również sporządzanie wykresów i profilów podłużnych i poprzecznych oraz tworzenie numerycznego modelu złoża, wspomaganie procedurami ułatwiającymi jego kontrolę i wizualizację, liczenie objętości oraz interpolacja warstwic.

Mapa SG to kolejny program geodezyjny pracujący w środowisku graficznym GstarCAD. Jest wykorzystywany najczęściej do opracowywania map numerycznych, ewidencji gruntów i budynków, a także do tworzenia map do celów projektowych oraz tematycznych map branżowych. To, co go wyróżnia, to import oraz export plików ESRI Shapefile.

Takie programy geodezyjne do tworzenia map, jak Mapa SG stosowane w Polsce są od lat – ten konkretny już od 17! Narzędzie nie jest bardzo skomplikowane, ale ma liczne zastosowania. Opracowano już ponad 400 poleceń ułatwiających tworzenie map. Są to m.in. kartowanie punktów sytuacyjnych metodą ortogonalną i biegunową, tworzenie usystematyzowanych wykazów punktów roboczych, punktów granicznych, punktów osnowy, działek oraz automatyczne kreślenie skarp kreślenie sieci uzbrojenia terenu oraz jej opisywanie.

Równie popularny, jak dwa poprzednie program geodezyjny to GoKart. Wykorzystywany jest do opracowań kartograficznych, takich jak tworzenie map projektowych, zasadniczych, i sytuacyjno-wysokościowych, a także szkiców polowych. Co ważne, jest zgodny z instrukcją K-1.

Program geodezyjny GoKart cechuje się importem współrzędnych z kodami, dzięki czemu możliwe jest automatyczne tworzenie mapy na podstawie pliku ze współrzędnymi. Warunkiem jest zbiór współrzędnych zawierających kody K-1. Dodatkowo otwarte bazy definicji elementów GoKart, umożliwiają łatwą edycję definicji oraz tworzenie własnych konfiguracji.

Program GstarCAD jest często wykorzystywany w branży geodezyjnej. Należy jednak pamiętać, że jego nakładki to nie tylko programy geodezyjne do tworzenia map. To także liczne rozwiązania dla architektów, konstruktorów, a także projektantów instalacji hydraulicznych, czy elektrycznych. W dalszej części tekstu przyjrzyjmy się tej ostatniej grupie, którą określić możemy jako programy dla elektryków.

Program do projektowania instalacji elektrycznych

GstarCAD jest traktowany także jako program do projektowania instalacji elektrycznych. Wyróżnia się dwie najważniejsze nakładki działające w jego środowisku, są to: CP-Symbols Electrical i CADprofi Electrical. Do czego są wykorzystywane? W jaki sposób ułatwiają pracę projektantów? Przyjrzyjmy się ich cechom.

Takie programy dla elektryków jak CP-Symbols Electrical to nic innego jak obszerny zestaw symboli i obiektów, wspomagających projektowanie instalacji elektrycznych. System CP-Symbols Electrical to zbiór pięciu bibliotek: IEC i NFPA, Rzuty, Schematy, Oświetlenie, Diagramy i schematy blokowe. Dla wygody użytkowników mogą one zostać zakupione razem lub każda osobno.

Program do projektowania instalacji elektrycznych musi charakteryzować się zgodnością z normami – w zależności od wykorzystania. Dlatego biblioteki  IEC i NFPA zawierają symbole zgodne z normami EN 60617 oraz NFPA 79 (symbole pionowe).

Biblioteka rzuty, jak wskazuje nazwa związana jest z projektami elektrycznymi, wykorzystywanymi na planach i rzutach budowlanych. Jest to swoisty pogram do projektowania instalacji elektrycznych, wyposażony m.in. w takie symbole jak architektoniczne i topograficzne plany, oświetlenie, wytwarzanie i przekształcanie energii elektrycznej oraz instalacje przeciwpożarowe.

Kolejna z bibliotek CP-Symbols Electrical określana jest jako schematy. Pozwala opisać schematy instalacji prądowych, instalacji niskiego napięcia, teletechniczne i inne. Grupy symboli, jakie obejmuje, to przede wszystkim aparatura łączeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa, wytwarzanie i przekształcanie energii elektrycznej oraz automatyka i pomiary przemysłowe.

Programy dla elektryków obejmują także oświetlenie. Dlatego w skład systemu CP-Symbols Electrical wchodzi również biblioteka oświetlenie. Tutaj można wyróżnić trzy kategorie symboli: oświetlenie, Philips oraz oświetlenie liniowe (m.in. system opraw na jedną/dwie świetlówki).

Ostatnia z bibliotek CP-Symbols Electrical to Biblioteka Diagramy, schematy blokowe. Jest to specyficzny program do projektowania instalacji elektrycznych, ponieważ wykorzystywany jest w różnych branżach. Można odnaleźć tutaj m.in. symbole algorytmów, schematów funkcyjnych, sieci komputerowych oraz BPMN (Notacja i Model Procesu biznesowego).

Programy dla elektryków to również obszerny system CADprofi Electrical. Jest to nakładka wykorzystywany przez użytkowników oprogramowania GstarCAD. Jej zadaniem jest wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych, zasilających, oświetleniowych, niskiego napięcia, telekomunikacyjnych, alarmowych, antenowych i innych.

CADprofi Electrical charakteryzuje się kilkoma tysiącami symboli z najnowszych norm elektrycznych, oprawy oświetleniowe, rozdzielnice, system rysowania przewodów oraz korytek i kanałów kablowych. Jest to program do projektowania instalacji elektrycznych uznawany za jeden z najbardziej popularnych w branży.

Pozostałe nakładki

Programy dla elektryków i programy geodezyjne do tworzenia map to nie jedyne aplikacje kompatybilne z systemem GstarCAD. Chętnie sięgają po niego także architekci, mechanicy, instalatorzy, konstruktorzy i inżynierowie ruchu. Wszystkich nakładek działających w środowisku GS jest bardzo dużo, a ich liczba z dnia na dzień rośnie.

Popularność programu uważanego za alternatywę dla AutoCAD widoczna jest nie tylko w Polsce. Uniwersalność rozwiązania – środowisko 2D i 3D oraz specjalistyczne nakładki sprawiają, że grono zainteresowanych programem jest bardzo duże.

Plusem rozwiązania jest to, że przed decyzją o zakupie można pobrać bezpłatną, trzydziestodniową wersję programu i gruntownie przetestować jego pełną funkcjonalność. Co więcej, podobną operację można wykonać przy większości specjalistycznych nakładek. Na przykład, zanim zdecydujemy się na programy dla elektryków, możemy je sprawdzić.

Wersje demo to nie jedyne źródła informacji o rozwiązaniu. W Internecie można zobaczyć wiele filmów instruktażowych, pokazujących krok po kroku pracę w programie. Dystrybutor oprogramowania w Polsce zaprasza także na cykliczne, bezpłatne webinaria – na których nie tylko można uzyskać wiele informacji na temat projektowania, ale także zadać pytania dotyczące programu.